Izbirni predmet ruščina

Ruščina je v osnovni šoli izbirni predmet, ki traja tri leta in se izvaja dve uri tedensko (7. razred 70 ur, 8. razred 70 ur, 9. razred 64 ur). Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi iz programa. Z učenjem ruščine lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu, če ima ustrezno predznanje.

Ruščina je slovanski jezik, sorodna slovenščini, zato se jo hitro naučimo. Rusko govori približno 200 milijonov ljudi. Ob učenju jezika spoznavamo največjo državo na svetu – Rusijo, njene ljudi, navade in običaje, brez katerih naše poznavanje ruske kulture ne bi bilo popolno, učenje pa je zaradi teh zanimivosti bolj razgibano.