Širimo znanje o ruski kulturi

Luxurious Palace in St. Petersburg, and the morning sun

Izbirni predmet ruščina

Ruščina je v osnovni šoli izbirni predmet, ki traja tri leta in se izvaja dve uri tedensko (7. razred 70 ur, 8. razred 70 ur, 9. razred 64 ur). Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi iz programa. Z učenjem ruščine lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu, če ima ustrezno predznanje.

Ruščina je slovanski jezik, sorodna slovenščini, zato se jo hitro naučimo. Rusko govori približno 200 milijonov ljudi. Ob učenju jezika spoznavamo največjo državo na svetu – Rusijo, njene ljudi, navade in običaje, brez katerih naše poznavanje ruske kulture ne bi bilo popolno, učenje pa je zaradi teh zanimivosti bolj razgibano.

Drage učenke in učenci

V času poučevanja na daljavo bom dvakrat tedensko (ob ponedeljkih in sredah) objavila učni list. Poleg reševanja vaj ne pozabite na glasno branje in prepisovanje, da boste ohranjali kondicijo pri branju in pisanju cirilice.

Če boste imeli kakršnokoli težavo z odpiranjem datotek, vprašanje glede snovi ipd. mi pišite na tanja.andder@guest.arnes.si.

Rusi pravijo “знание – сила”, v znanju je moč. Želim vam, da tudi iz znanja črpate moč za premagovanje vseh ovir v teh dneh in tednih, ko smo doma.
Vse dobro vam želim, predvsem pa – ostanite zdravi in radovedni!
Učiteljica Tanja